Az egymással közvetlenül szomszédos földrészetek közös határvonalának megváltoztatása.


Menete:

Keresse fel az illetékes önkormányzatot és kérdezze meg, hogy engedélyezik-e a telekalakítást.

Megrendelés, település és helyrajzi szám megadása, az elképzelések megbeszélése.

Adatbeszerzés a földhivatalból, adatok ellenőrzése.

Terepi mérés előre egyeztetett időpontban, telekalakítási kérelem kitöltése.

Munkarészek elkészítése, földhivatalba való leadása.

Földhivatali vizsgálat, záradékoltatás. Soronkívüliség kérhető.

Telekalakítási dokumentáció beadása a földhivatalba.

A földhivatal engedélyezi a telekalakítást, melyről határozatot küld az érintetteknek.


Az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez sok esetben szükség van közokiratra vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratra.