Telekmegosztásról van szó, amikor egy földrészletet kettő vagy több részre szeretnénk osztani.


Menete:

Keresse fel az illetékes önkormányzatot és kérdezze meg, hogy a telekmegosztást engedélyezik-e.

Megrendelés, település és helyrajzi szám megadása.

Adatbeszerzés a földhivatalból, adatok ellenőrzése.

Terepi mérés előre egyeztetett időpontban, telekalakítási kérelem kitöltése.

Munkarészek elkészítése, földhivatalba való leadása.

Földhivatali vizsgálat, záradékoltatás. Soronkívüliség kérhető.

Telekalakítási dokumentáció beadása a földhivatalba.

A földhivatal engedélyezi a megosztást, melyről határozatot küld az érintetteknek.

Az osztóvonal kitűzése a terepen.


Az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez sok esetben szükség van közokiratra vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratra.