Telekösszevonásról van szó, amikor két vagy több egymással szomszédos földrészletből egy földrészlet keletkezik.


Menete:

Keresse fel az illetékes önkormányzatot és kérdezze meg, hogy a telekösszevonást engedélyezik-e.

Megrendelés, település és helyrajzi szám megadása.

Adatbeszerzés a földhivatalból, adatok ellenőrzése.

Terepi mérés előre egyeztetett időpontban, telekalakítási kérelem kitöltése.

Munkarészek elkészítése, földhivatalba való leadása.

Földhivatali vizsgálat, záradékoltatás. Soronkívüliség kérhető.

Telekalakítási dokumentáció beadása a földhivatalba.

A földhivatal engedélyezi a telekalakítást, melyről határozatot küld az érintetteknek.


 Az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez esetenként szükség van közokiratra vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratra.