Osztatlan közös tulajdonú földrészletek terület szerinti megosztása.


Menete:

Megrendelés, település és helyrajzi szám megadása.

Adatbeszerzés a földhivatalból, adatok ellenőrzése.

Terepi mérés előre egyeztetett időpontban. Az igények megbeszélése, lehetőleg minden tulajdonostárs jelenlétében.

Munkarészek elkészítése, földhivatalba történő leadása.

Földhivatali vizsgálat és záradékoltatás. Soronkívüliség kérhető.

A használati megosztási vázrajz átadása a Megrendelőnek. Az osztóvonal kitűzése a terepen.


Ingatlan-nyilvántartási átvezetésre nem kerül.

A bejegyzéshez szükség van közokiratra vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratra.